Có Hình XSMB 18/9/2023 . Bú cả lô lẫn đề

Thống kê tháng 9.
1/9: lô 02-20 x 2000đ xịt -108tr
Đề dàn 36s: trúng 79x3tr +190tr500
=>tổng +81tr
2/9: lô 29-92 x 2500đ ăn92 +114tr750
Đề dàn 36s: trúng 80x2tr +127tr
=>Tổng +241tr750k
3/9: lô 45-54 x 500đ xịt -27tr
Đề dàn 36s: trúng 86x500k +31tr750
=>Tổng +4tr750
4/9: lô 78-87 x 1000đ xịt -54tr
Đề dàn 36s: trúng 11x1tr +63tr500
=>Tổng +9tr500
5/9: lô 89-98 x 1500đ xịt -81tr
Đề dàn 36s: trúng 67x1500 +95tr250
=>Tổng +14tr250
6/9: lô 00-55 x 2000đ xịt -108tr
Đề dàn 36s: trúng 69 x 2tr +127tr
=>Tổng +19tr
7/9: lô 68-86 x 2500đ xịt -135tr
Đề dàn 36s: x3tr xịt -108tr
=>Tổng -243tr
8/9: lô 20-02 x 2500đ ăn20 +114tr750
Đề dàn 36s: trúng 76 x 4tr +254tr
=>Tổng +368tr750
9/9: lô 28-82 x 500đ ăn28 +22tr950
Đề dàn 36s: x500 xịt-18tr
=>Tổng +4tr950
10/9: lô 35-53 x 500đ ăn35 +22tr950
Đề dàn 36s: x1tr xịt -36tr
=>Tổng -13tr050

===>>> Tổng 10 ngày đầu +487tr900 .

11/9: lô 48-84 x 500đ xịt -27tr
Đề dàn 36s: x1tr xịt -36tr
=>Tổng -63tr
12/9: lô 36-63 x 1000đ ăn63 +45tr900
Đề dàn 36s: trúng 32 x 2tr +127tr
=>Tổng +172tr900
13/9: lô 46-64 x 500đ ăn46 +22tr950
Đề dàn 36s: xịt 500k -18tr
=>Tổng +4tr950
14/9: lô 29-92 x 500đ ăn92 +22tr950
Đề dàn 36s: trúng 22 x 1tr +63tr500
=>Tổng +86tr450
15/9: lô 37-73 x 500đ xịt -27tr
Đề dàn 35s: trúng 20 x 500k +32tr250
=>Tổng +5tr250
16/9: lô 28-82 x 1000đ ăn82 +45tr900
Đề dàn 30s: xịt 1tr -30tr
=>Tổng +15tr900
17/9: lô 34-43 x 500đ ăn34 +22tr950
Đề dàn 30s: xịt 500k -15tr
=>Tổng +7tr950
 
Chào ae, lâu quá rồi. 1/8 đớp; 2/8 đớp; 3/8 cặp song lan 27-61 về 72-16. Đào nhất, đào đầu và đào oánh dàn 8 số: 272 161 11 66 68 86 về nhất 85; đào 65, đầu 22. Đúng là quá tam ba bận :))
Nay không biết đớp không đây =))
 
Chào ae, lâu quá rồi. 1/8 đớp; 2/8 đớp; 3/8 cặp song lan 27-61 về 72-16. Đào nhất, đào đầu và đào oánh dàn 8 số: 272 161 11 66 68 86 về nhất 85; đào 65, đầu 22. Đúng là quá tam ba bận :))
Nay không biết đớp không đây =))
Đen nhỉ
 
Thống kê tháng 9.
1/9: lô 02-20 x 2000đ xịt -108tr
Đề dàn 36s: trúng 79x3tr +190tr500
=>tổng +81tr
2/9: lô 29-92 x 2500đ ăn92 +114tr750
Đề dàn 36s: trúng 80x2tr +127tr
=>Tổng +241tr750k
3/9: lô 45-54 x 500đ xịt -27tr
Đề dàn 36s: trúng 86x500k +31tr750
=>Tổng +4tr750
4/9: lô 78-87 x 1000đ xịt -54tr
Đề dàn 36s: trúng 11x1tr +63tr500
=>Tổng +9tr500
5/9: lô 89-98 x 1500đ xịt -81tr
Đề dàn 36s: trúng 67x1500 +95tr250
=>Tổng +14tr250
6/9: lô 00-55 x 2000đ xịt -108tr
Đề dàn 36s: trúng 69 x 2tr +127tr
=>Tổng +19tr
7/9: lô 68-86 x 2500đ xịt -135tr
Đề dàn 36s: x3tr xịt -108tr
=>Tổng -243tr
8/9: lô 20-02 x 2500đ ăn20 +114tr750
Đề dàn 36s: trúng 76 x 4tr +254tr
=>Tổng +368tr750
9/9: lô 28-82 x 500đ ăn28 +22tr950
Đề dàn 36s: x500 xịt-18tr
=>Tổng +4tr950
10/9: lô 35-53 x 500đ ăn35 +22tr950
Đề dàn 36s: x1tr xịt -36tr
=>Tổng -13tr050

===>>> Tổng 10 ngày đầu +487tr900 .

11/9: lô 48-84 x 500đ xịt -27tr
Đề dàn 36s: x1tr xịt -36tr
=>Tổng -63tr
12/9: lô 36-63 x 1000đ ăn63 +45tr900
Đề dàn 36s: trúng 32 x 2tr +127tr
=>Tổng +172tr900
13/9: lô 46-64 x 500đ ăn46 +22tr950
Đề dàn 36s: xịt 500k -18tr
=>Tổng +4tr950
14/9: lô 29-92 x 500đ ăn92 +22tr950
Đề dàn 36s: trúng 22 x 1tr +63tr500
=>Tổng +86tr450
15/9: lô 37-73 x 500đ xịt -27tr
Đề dàn 35s: trúng 20 x 500k +32tr250
=>Tổng +5tr250
16/9: lô 28-82 x 1000đ ăn82 +45tr900
Đề dàn 30s: xịt 1tr -30tr
=>Tổng +15tr900
17/9: lô 34-43 x 500đ ăn34 +22tr950
Đề dàn 30s: xịt 500k -15tr
=>Tổng +7tr950
T vừa bấm độn võ đoán thì hnay xịt lô nổ đề
 
Top