Có Video Vấn nạn nigga ăn tàn phá hại tại xứ Cờ Hoa

ko phải từ hàng trăm năm bọn này là gốc nô lệ, bệnh tật bn thứ loại, cũng từ chủng tộc này mà ra, Âu nó vẫn thượng đẳng so vs bọn này nếu xét theo yếu tố gen và tố chất sắc tộc. Đm mấy thằng rap bẩn nhìn mọi vl.
 
bang thổ tả thôi, chứ qua bang đỏ nó bắn lủng sọ luôn, vì thế nên bang đỏ đéo thằng nào dám loot cả
 
Vậy mà ở xứ ta nam thanh nữ tú , lên Fb... bênh mọi đen như ba má tụi nó , tụi mày thử vào nói đen coi đen quyền nó bay vô táp ngay =))
 
Cái này phải gọi là Cướp chứ trộm đéo gì.

nhìn thấy nhật giảm dân số cho da đen nhập cư ồ ạt, nhưng cái loại đấy nó ham ăn lười làm phá khoẻ, giờ đuổi cũng k được, cô vít không giết nổi nó toàn giết ra trắng :))
 
Obama ổn áp mà mày, đâu phải tự nhiên được 2 kì liên tiếp, nếu có luật thêm 3 vô 7 như Nga Tàu thì có khi Obama cầm quyền tới già, trùm mị dân, Trump phải gọi bằng cụ :))
Tay ấm là cái thằng ăn hại đái khai chứ ổn áp đéo gì, làm 2 nhiệm kỳ mà nước mỹ đi xuống trầm trọng đến mức thằng tàu còn khinh ra mặt. Thằng tay ấm đấy ăn đc nhiệm kỳ 2 là nhờ cái gói obama care của nó, cái gói trợ cấp dành cho bọn đéo làm mà muốn có ăn và ở mỹ đám đéo làm mà muốn có ăn đông nhất là đám mọi đen. Tự nhiên ngồi nhà chơi ko mà hằng tháng vẫn có tiền ăn chơi thì đương nhiên bọn nó bỏ phiếu cho thằng tay ấm rồi.
 
nhìn thấy nhật giảm dân số cho da đen nhập cư ồ ạt, nhưng cái loại đấy nó ham ăn lười làm phá khoẻ, giờ đuổi cũng k được, cô vít không giết nổi nó toàn giết ra trắng :))
Mấy thằng đen ở nhật khác gì công dân dưới đáy, còn thua cả bọn vô gia cư, đâu ra cho nhập tịch ồ ạt, toàn culi tự do thôi mày, hết giấy nó đá về. Đám nhật nhìn lịch sự vậy thôi chứ cao ngạo trong xương tủy, nó khinh tất cả giống dân khác, kể cả da trắng.
 
Mấy thằng đen ở nhật khác gì công dân dưới đáy, còn thua cả bọn vô gia cư, đâu ra cho nhập tịch ồ ạt, toàn culi tự do thôi mày, hết giấy nó đá về. Đám nhật nhìn lịch sự vậy thôi chứ cao ngạo trong xương tủy, nó khinh tất cả giống dân khác, kể cả da trắng.
:vozvn (25)::vozvn (25)::vozvn (25)::vozvn (25): châu á dễ giữ nước hơn, mẽo loạn cái là có đảo chính, loạn cào cào chả thằng nào chịu thằng nào
 
Top