Tau có một ước muốn, nói ra tụi mày đừng cười nha.

vianhngocnghechnendamatem

Súng hết đạn
United-Kingdom
Tau không mơ giàu sang tỷ phú, tau có một ước muốn là mình trở thành tổng thống, hoặc quốc trưởng của một quốc gia. Sở hữu quyền lực tối cao, tau muốn có chân dung mình ở quảng trường, tượng đài to lớn ở mọi miền quốc gia, dân học tập và làm theo lời tau dạy. Mọi quyết định chính trị, quân sự, kinh tế đều do tau nắm và người do tau bổ nhiệm. Ở trong cung điện có nhiều mỹ nữ múi mít xinh tươi, được hàng triệu người thần tượng và sùng bái. 🤩 Nghĩ đến đây thôi thấy phê vl.
 
M thần tượng t à 🤧 sao toàn nhắc đến t trong đó vậy
 
Lol sống ích kỷ cực đoan vậy hèn chi lâu sơ cũng đúng
Có quyền lực chỉ muốn ăn húp mình bản thân bảo sao đầu thai đúng cái xh này thì quá hợp
 
Tau không mơ giàu sang tỷ phú, tau có một ước muốn là mình trở thành tổng thống, hoặc quốc trưởng của một quốc gia. Sở hữu quyền lực tối cao, tau muốn có chân dung mình ở quảng trường, tượng đài to lớn ở mọi miền quốc gia, dân học tập và làm theo lời tau dạy. Mọi quyết định chính trị, quân sự, kinh tế đều do tau nắm và người do tau bổ nhiệm. Ở trong cung điện có nhiều mỹ nữ múi mít xinh tươi, được hàng triệu người thần tượng và sùng bái. 🤩 Nghĩ đến đây thôi thấy phê vl.
Mày có thể vừa Bú Buồi tao và nghĩ về điều đó. Sẽ rất thú vị đó :d
 
Top