Live Tấu chương gửi ManhThuong tố cáo tên quan khâm sai đại thần vailonthat lạm quyền, vu khống, bắt người vô cớ, dùng chức quyền dọa nạt.

Tao tóm tắt sơ như này nha: một lũ thăngf ahihi , thằng Jimmy, và thằng bao thanh niên này là 1 hoặc 1 ổ nhóm lừa đảo. Lừa cả bên kia lẫn bên này, bán bank rút tiền scam của khách nhưng nói chuyện rất bố đời và già mồm. Dùng nhiều acc để tự bợ đít rồi phản biển chửi lại đứa khác tố cáo, nghĩ lúc nào cũng khôn hơn người.
zl33h.jpeg

zl8Cb.jpeg

Hai ảnh trên là chúng nó lừa đảo bên kia, bị phốt xong cũng lại 1 thời gian xuất hiện thằng bao chửng lên sủa thay. Bọn mày nhìn thời gian nhé!
zlO1X.jpeg

Bên này cũng vậy thằng bao chửng này cũng lâu lâu mới xuất hiện khi 2 thằng này có biến, đkm dừng nghiz tao mới mà dùng mấy acc clone vào xạo lồn khích đểu. Đéo có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế đâu nên đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Nghĩ dùng mấy acc vào ép được tao hiểu ko
 
Tao tóm tắt sơ như này nha: một lũ thăngf ahihi , thằng Jimmy, và thằng bao thanh niên này là 1 hoặc 1 ổ nhóm lừa đảo. Lừa cả bên kia lẫn bên này, bán bank rút tiền scam của khách nhưng nói chuyện rất bố đời và già mồm. Dùng nhiều acc để tự bợ đít rồi phản biển chửi lại đứa khác tố cáo, nghĩ lúc nào cũng khôn hơn người.
zl33h.jpeg

zl8Cb.jpeg

Hai ảnh trên là chúng nó lừa đảo bên kia, bị phốt xong cũng lại 1 thời gian xuất hiện thằng bao chửng lên sủa thay. Bọn mày nhìn thời gian nhé!
zlO1X.jpeg

Bên này cũng vậy thằng bao chửng này cũng lâu lâu mới xuất hiện khi 2 thằng này có biến, đkm dừng nghiz tao mới mà dùng mấy acc clone vào xạo lồn khích đểu. Đéo có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế đâu nên đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Nghĩ dùng mấy acc vào ép được tao hiểu ko
Mày check địa chỉ ip của tụi nó là ra mà. Nếu y chang thì 2 thằng là 1 đưa lên cho anh em xem.
 
Tao tóm tắt sơ như này nha: một lũ thăngf ahihi , thằng Jimmy, và thằng bao thanh niên này là 1 hoặc 1 ổ nhóm lừa đảo. Lừa cả bên kia lẫn bên này, bán bank rút tiền scam của khách nhưng nói chuyện rất bố đời và già mồm. Dùng nhiều acc để tự bợ đít rồi phản biển chửi lại đứa khác tố cáo, nghĩ lúc nào cũng khôn hơn người.
zl33h.jpeg

zl8Cb.jpeg

Hai ảnh trên là chúng nó lừa đảo bên kia, bị phốt xong cũng lại 1 thời gian xuất hiện thằng bao chửng lên sủa thay. Bọn mày nhìn thời gian nhé!
zlO1X.jpeg

Bên này cũng vậy thằng bao chửng này cũng lâu lâu mới xuất hiện khi 2 thằng này có biến, đkm dừng nghiz tao mới mà dùng mấy acc clone vào xạo lồn khích đểu. Đéo có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế đâu nên đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Nghĩ dùng mấy acc vào ép được tao hiểu ko
Ngươi đem việc của nước khác sang nước mình để làm chứng cứ? Ai dạy nhà ngươi cách tìm bằng chứng vậy?
 
Tao tóm tắt sơ như này nha: một lũ thăngf ahihi , thằng Jimmy, và thằng bao thanh niên này là 1 hoặc 1 ổ nhóm lừa đảo. Lừa cả bên kia lẫn bên này, bán bank rút tiền scam của khách nhưng nói chuyện rất bố đời và già mồm. Dùng nhiều acc để tự bợ đít rồi phản biển chửi lại đứa khác tố cáo, nghĩ lúc nào cũng khôn hơn người.
zl33h.jpeg

zl8Cb.jpeg

Hai ảnh trên là chúng nó lừa đảo bên kia, bị phốt xong cũng lại 1 thời gian xuất hiện thằng bao chửng lên sủa thay. Bọn mày nhìn thời gian nhé!
zlO1X.jpeg

Bên này cũng vậy thằng bao chửng này cũng lâu lâu mới xuất hiện khi 2 thằng này có biến, đkm dừng nghiz tao mới mà dùng mấy acc clone vào xạo lồn khích đểu. Đéo có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế đâu nên đừng vừa ăn cướp vừa la làng. Nghĩ dùng mấy acc vào ép được tao hiểu ko
tao ủng hộ mày . Cứ nghi scam thì thịt hết
 
Tiếp nhé nó lừa đẢo mở mồm ra còn tỏ bố đời với ngta kêu tích xanh này kia. Xong khi vào pm tao thì nc bố láo nên t dùng cách nc của nó để nói lại thôi mà giãy nãy kêu là min, mod đi tống tiền.
Tống cái mả cha nhà nó, tao cho nó post bằng chứng đéo được mới ban cảnh cáo giờ vẫn mặt dày ăn vạ đòi đấu tố . Bỏ cái kiểu dùng mấy cái clone hùa gây sức ép đi
zlpAy.jpeg

 
Tiếp nhé nó lừa đẢo mở mồm ra còn tỏ bố đời với ngta kêu tích xanh này kia. Xong khi vào pm tao thì nc bố láo nên t dùng cách nc của nó để nói lại thôi mà giãy nãy kêu là min, mod đi tống tiền.
Tống cái mả cha nhà nó, tao cho nó post bằng chứng đéo được mới ban cảnh cáo giờ vẫn mặt dày ăn vạ đòi đấu tố . Bỏ cái kiểu dùng mấy cái clone hùa gây sức ép đi
zlpAy.jpeg

Tóm lại, nhà ngươi có bằng chứng gì chứng minh hắn ta lừa đảo, và những nick ngươi liệt kê là của hắn?
 
Top