Live Tao mở thread với chủ đề " Việt Nam có tầng lớp Elite không? "

TrieuTuLong79

Chú bộ đội
Với tao thì Việt Nam chưa có tầng lớp Elité theo quan điểm của tao :

1. Giàu về vật chất,
2. Giỏi về chuyên môn ( ngành nghề mà giàu ở mục 1 )
3. Thông thái về tinh thần ( sống vị tha, biết vì người khác, vì cái chung ... được người đời trân trọng, tôn quý )
4. Gia tộc không phải bần cố nông, có của ăn của để trước 1945 và không liên quan đến Đảng ******** Việt Nam.

Nếu thiếu 1 trong 4 điều trên thì với tao, tao không cho rằng đó là Elité.
 
Với tao thì Việt Nam chưa có tầng lớp Elité theo quan điểm của tao :

1. Giàu về vật chất,
2. Giỏi về chuyên môn ( ngành nghề mà giàu ở mục 1 )
3. Thông thái về tinh thần ( sống vị tha, biết vì người khác, vì cái chung ... được người đời trân trọng, tôn quý )
4. Gia tộc không phải bần cố nông, có của ăn của để trước 1945 và không liên quan đến Đảng ******** Việt Nam.

Nếu thiếu 1 trong 4 điều trên thì với tao, tao không cho rằng đó là Elité.
- Chính trị: 3 bí thư Đà Nẵng, HP, Quảng Ninh
- Kinh tế: Tăng Minh Phụng, Bầu Kiên, Vượng râu
- Xh thâm: 5 cam
- Nghệ sĩ: Trịnh Công Sơn
 
Với tao thì Việt Nam chưa có tầng lớp Elité theo quan điểm của tao :

1. Giàu về vật chất,
2. Giỏi về chuyên môn ( ngành nghề mà giàu ở mục 1 )
3. Thông thái về tinh thần ( sống vị tha, biết vì người khác, vì cái chung ... được người đời trân trọng, tôn quý )
4. Gia tộc không phải bần cố nông, có của ăn của để trước 1945 và không liên quan đến Đảng ******** Việt Nam.

Nếu thiếu 1 trong 4 điều trên thì với tao, tao không cho rằng đó là Elité.
Tao biết 1 người anh, 8x thôi. Có các thông số sau:


* Mẹ nuôi là hiệu trưởng trường pháp ở SG trước 75, trước đấy người mẹ nuôi này ở HN nhà là 1 nửa đoạn cửa Bắc - bờ tường của trường Phan Đình Phùng bây giờ

* 2 quốc tịch Mỹ - VN nhưng về VN cống hiến
* Gia đình qua bển mở hệ thống tiệm nail to vật vã - nhiều tiệm nail ở SG to to bây giờ trước đều là người làm của nhà ổng.
* Học IT nhưng về VN lại làm GM cho chuỗi KS 5 sao
* 2 nhà HN - SG đều ở mặt phố lớn
* Quen biết top tai to sân sau các cụ
* Biết về sử xưa, biết những người quan nhân trước 45 -75.
* Hiểu tâm linh, tâm hướng phật.
* Chơi bời với ổng thì cái gì cũng đã kinh qua.

Chừng đấy đã đủ chưa mấy tml :)))
 
Tao biết 1 người anh, 8x thôi. Có các thông số sau:


* Mẹ nuôi là hiệu trưởng trường pháp ở SG trước 75, trước đấy người mẹ nuôi này ở HN nhà là 1 nửa đoạn cửa Bắc - bờ tường của trường Phan Đình Phùng bây giờ

* 2 quốc tịch Mỹ - VN nhưng về VN cống hiến
* Gia đình qua bển mở hệ thống tiệm nail to vật vã - nhiều tiệm nail ở SG to to bây giờ trước đều là người làm của nhà ổng.
* Học IT nhưng về VN lại làm GM cho chuỗi KS 5 sao
* 2 nhà HN - SG đều ở mặt phố lớn
* Quen biết top tai to sân sau các cụ
* Biết về sử xưa, biết những người quan nhân trước 45 -75.
* Hiểu tâm linh, tâm hướng phật.
* Chơi bời với ổng thì cái gì cũng đã kinh qua.

Chừng đấy đã đủ chưa mấy tml :)))
Ok 👍. Tao thừa nhận đó là Elite nếu thông tin mầy nói là đầy đủ và chính xác.

Trân trọng,
 
Với tao thì Việt Nam chưa có tầng lớp Elité theo quan điểm của tao :

1. Giàu về vật chất,
2. Giỏi về chuyên môn ( ngành nghề mà giàu ở mục 1 )
3. Thông thái về tinh thần ( sống vị tha, biết vì người khác, vì cái chung ... được người đời trân trọng, tôn quý )
4. Gia tộc không phải bần cố nông, có của ăn của để trước 1945 và không liên quan đến Đảng ******** Việt Nam.

Nếu thiếu 1 trong 4 điều trên thì với tao, tao không cho rằng đó là Elité.
M hiểu sai mẹ nghĩa của Elite
Hiểu đơn giản đó là người giàu nhất, quyền lực nhất trong lĩnh vực của họ

1. Ok
2. Chuyên môn chỉ áp dụng cho ng làm thuê, nghiên cứu nhỏ lẻ còn elite phải dùng từ quản lý, định hướng
3. Tinh thần thì đúng r nhưng cái liệt kê của m thì đéo đúng. Dùng từ thái độ thì chuẩn hơn. Thái độ tích cực với tất cả mọi việc, tình huống xảy ra
4. Sai bét. Anh hùng ko bàn xuất thân. Càng bần nông thì bản lĩnh càng lớn. Sự khó khăn sinh ra những con ng rắn rỏi
 
Top