Tao chuẩn bị làm nghề nhặt ve chai

Trên mạng có thằng yutuber "Người miền Tây ở Texas" cũng chuyên nhặt ve chai kiếm tiền vừa quay yutube, mày thử làm kênh "Người Bắc Kỳ ở Sài Gòn" vừa nhặt ve chai vừa quay youtube như nó xem nào.
Tau không muốn lộ thông tin cá nhân
Chứ không tao làm seri đi bộ tất cả con đường ở sg rồi
 
Đã nhặt ve chai rồi còn sợ lộ thông tin ah tml
Nhặt ve chai thì làm sao?
 
Nhặt ve chai thì làm sao?
Hồi trc trên fb nó hay gọi vici là vechai đó
 
dưng cưm nhựn cái đám đẻng viên ăn cái đéo j mà đc cả đực nẫn cái, đỵt khọe thặc
Chúng ló toàn ăn đồ bổ, nốc rịu bia như nước lã thì hỏi sao đéo ham đỵt, đẽng diên cái giờ chúng ló toàn tuyển múi mít làm điếu cày quỷ ban đếy, đợt rồi tau lên quận làm giấy tờ toàn múi mít váy ngắn công sở tau nhìn còn nổ cặc huống chi mấy thèn lãnh đạo, mấy con heo nái mái xề giờ đéo còn nữa đâu, lên đội conan gt cũng mấy cháo bàn giấy ngon đụ lắm tuy mặt hơi láo lồn tý thôi
 
Chúng ló toàn ăn đồ bổ, nốc rịu bia như nước lã thì hỏi sao đéo ham đỵt, đẽng diên cái giờ chúng ló toàn tuyển múi mít làm điếu cày quỷ ban đếy, đợt rồi tau lên quận làm giấy tờ toàn múi mít váy ngắn công sở tau nhìn còn nổ cặc huống chi mấy thèn lãnh đạo, mấy con heo nái mái xề giờ đéo còn nữa đâu, lên đội conan gt cũng mấy cháo bàn giấy ngon đụ lắm tuy mặt hơi láo lồn tý thôi
Tiếp dưn mà mát mẻ nàm dưn nổ cặc, tau ưng
 
Top