Tao bán xyanua

quá khá tưởng cái này cấm mua bán tàng trữ
chất Xyanua không thuộc danh mục hóa chất bị cấm bán theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định trên. theo quy định tại khoản 1 Điều 18, Phụ lục I,II, III Nghị định 113/2017/NĐ-CP và khoản 3 Điều 9 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 113/2017/NĐ-CP,
 
Mà nghe nói trên mạng bán xyanua giả nhiều lắm, nhiều người mua về tự tử uống mà không chết lại dặt dẹo thêm
 
Địa chỉ đi tml :vozvn (14): Mày phải liếm trước 1 miếng để test hàng thật giả.Đm,giờ tòan gian thương đéo tin bố con thằng nào :vozvn (21):
mày lên mạng mua con chuột cảnh chúng nó bán đầy. xog đến điểm giao dịch tao test trực tiếp cho mà xem. chết thì lấy
 
  • Haha
Reactions: htp
Top