Sư quốc doanh bị thổi nồng độ cồn

Lói chung nà lần sau thầy đi uống rượu thì bắt grap hoặc bảo đệ tử đưa đi. Nhưng như thế thì khi thầy đi xả lại lộ hết. Thầy muốn đi 1 mình cho kín đáo. Thì mấy thằng ml conan lại vẫy thầy. Thầy rằm này phải cúng xả xui.
 
Nay lướt fb thấy clip này trên nhóm tinh tế...câu chuyện như tittle. Sư VN ăn chơi lộ liễu quá, rồi lại về xám hối tẩy trắng hết thôi

Clip chất vãi. Còn có tml an ninh chạy ra quay cận mặt

Đù mẹ các tín chú nhé. Khầy vừa đi lễ. Ngậm rượu để làm phép cho nhân dưn. Mà các tín chủ bắt khầy thổi
 
Ai quy định thầy chùa ko được uống rượu
Luật thì lái xe không uống rượu.
Còn Phật thì: “Nếu là một Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, mà lại có tâm cố ý uống rượu là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vì như vậy là trái với tư cách của một vị Bồ Tát. Vì rượu là vực sâu của tội ác, là cửa ngõ sanh tử họa hại. Khi đã uống rượu vào thì dễ tạo các tội lỗi”.
 

Sâu thêm chút nữa

Top