Sang Lào chơi bọn nó có nói tiếng Việt ko bọn mày

tao xem top top, tao thấy bọn lào qua bên VN học nhiều lắm mày. tụi nó nói người Lào nói tiếng việt cũng ok.
 
Top