Có Hình Sáng cf chiêm nghiệm cuộc sống. Mấy tml đừng đăng chym cò zú móm buổi sáng giùm t cái :((

Xlbc

Lỗ đýt gợi cảm
Sáng ngồi cf, ngẫm nghĩ sự đời. Đàm đạo với các bậc bô lão, sẵn tiện quảng cáo diễn đàn tự do xamvn cho các bậc tiền bối, để nếu gặp bữa trời mưa ko đi cf được thì cùng nhau lên diễn đàn bàn thế thái nhân tình.
T mới onl Xam và lựa một chủ đề của một tml nào đó để thị phạm cho mấy bô lão xem.

Chủ đề chính trị với gái gú thì bỏ do nhiều tml chửi nhau toxic với đang cf vui nên chưa bàn.

T thấy có tml đăng chủ đề “ muốn quay lại làm nông dân”. Nhìn tên nó có chữ 198x thì chắc người trưởng thành, thành công rồi nên muốn quay lại cái chân chất hồn quê.
Mẹ thế nào ấn vô toàn chym cò, zú móm bay từa lưa. Làm mấy bác mấy chú chửi quá chừng. 
Sáng ngồi cf, ngẫm nghĩ sự đời. Đàm đạo với các bậc bô lão, sẵn tiện quảng cáo diễn đàn tự do xamvn cho các bậc tiền bối, để nếu gặp bữa trời mưa ko đi cf được thì cùng nhau lên diễn đàn bàn thế thái nhân tình.
T mới onl Xam và lựa một chủ đề của một tml nào đó để thị phạm cho mấy bô lão xem.

Chủ đề chính trị với gái gú thì bỏ do nhiều tml chửi nhau toxic với đang cf vui nên chưa bàn.

T thấy có tml đăng chủ đề “ muốn quay lại làm nông dân”. Nhìn tên nó có chữ 198x thì chắc người trưởng thành, thành công rồi nên muốn quay lại cái chân chất hồn quê.
Mẹ thế nào ấn vô toàn chym cò, zú móm bay từa lưa. Làm mấy bác mấy chú chửi quá chừng.Lại là câu chuyện anh nông dân trồng chuối và cô gái ăn chuối đó hả.
 
Sáng ngồi cf, ngẫm nghĩ sự đời. Đàm đạo với các bậc bô lão, sẵn tiện quảng cáo diễn đàn tự do xamvn cho các bậc tiền bối, để nếu gặp bữa trời mưa ko đi cf được thì cùng nhau lên diễn đàn bàn thế thái nhân tình.
T mới onl Xam và lựa một chủ đề của một tml nào đó để thị phạm cho mấy bô lão xem.

Chủ đề chính trị với gái gú thì bỏ do nhiều tml chửi nhau toxic với đang cf vui nên chưa bàn.

T thấy có tml đăng chủ đề “ muốn quay lại làm nông dân”. Nhìn tên nó có chữ 198x thì chắc người trưởng thành, thành công rồi nên muốn quay lại cái chân chất hồn quê.
Mẹ thế nào ấn vô toàn chym cò, zú móm bay từa lưa. Làm mấy bác mấy chú chửi quá chừng.Mấy bác mấy chú miệng thì chưởi chứ cặc cò dựng ngược hết. Tin tao đi, rồi các bác các chú mày sẽ dò la vào Xam sớm thôi. Đéo đâu tư liệu phục hồi con cằc nhiều như Xam đâu.
 
nể mấy thằng ko bận tâm với đời mà thoải moái sống hưởng thụ kệ mẹ bò đỏ , bò vàng gì đấy . cứ biết mình biết ta sống là được .
 
Top