Có Video Lúc đi khoẻ mạnh về 4 người khiêng không hết.


Người ta bảo con trai ở với con trai thì nó cục cằn thô lỗ ,Nhất là Môi trường quân đội việc va chạm và đánh nhau là bình thường ,ma cũ bắt nạt ma mới ,cấp trên đánh cấp dưới cũng có ,Tóm lại đã đi lính nghĩa vụ phải kìm chế ,dở ông dở thằng đà ăn đòn ngay ? Trừ khi con cháu hoạc có người đỡ đầu ,Quan hệ ...Nước sông công lính ...
 
Người ta bảo con trai ở với con trai thì nó cục cằn thô lỗ ,Nhất là Môi trường quân đội việc va chạm và đánh nhau là bình thường ,ma cũ bắt nạt ma mới ,cấp trên đánh cấp dưới cũng có ,Tóm lại đã đi lính nghĩa vụ phải kìm chế ,dở ông dở thằng đà ăn đòn ngay ? Trừ khi con cháu hoạc có người đỡ đầu ,Quan hệ ...Nước sông công lính ...
Thế ah bạn . theo bạn thế nào là dở ông dở thằng
 
"chắc làm sao người ta mới đánh..." -
356063571-103058619508191-2007-1400-3826-1689848205.jpg
 
;)) chống nó thì có khi chết r nó còn cho thêm cái án để gia đình bồi thường ;)) Ảo vc .
Lỡ dí quá thì đi nv công an đi, ít ra nó ko chết hay tập trung quá nhiều thằng nghèo khổ máu chó ngu dốt
 
Top