Góc giải đáp

Trường Quốc tế, trường tư à, chứ trường công lập làm gì có chuyện đó. Chổ t trường quốc tế tổ chức đi chơi em nào đi thì đi, ko thì thôi
 
Trường Quốc tế, trường tư à, chứ trường công lập làm gì có chuyện đó. Chổ t trường quốc tế tổ chức đi chơi em nào đi thì đi, ko thì thôi
trường c3 em ở hà nam lấy đâu ra tư
 
Trường Quốc tế, trường tư à, chứ trường công lập làm gì có chuyện đó. Chổ t trường quốc tế tổ chức đi chơi em nào đi thì đi, ko thì thôi
bảo lại với cô cn thì bà bảo là cái này bắt buộc do con nó học TN-HN nếu ý kiến thì lên nhà trường vvv :((
 
sao giờ nhiều trường bắt học sinh đi trải nghiệm nếu ko đi moi đủ lí do cưỡng ép phải đi đau đầu vc nhà e 3 con mỗi đứa 800
Một hình thức tổ chức tour giá 800k một vé, giáo viên là hướng dẫn du lịch.
 
Trường Quốc tế, trường tư à, chứ trường công lập làm gì có chuyện đó. Chổ t trường quốc tế tổ chức đi chơi em nào đi thì đi, ko thì thôi
Vẫn gần như là ép đấy, trường công lập hẳn hoi, luôn lên giọng: đây là hoạt động bắt buộc. K đi phải xin phép, có lí do (thậm chí vẫn phải đóng tiền nhé).
 
Cái cnó cần là tiền của cmày, đi hay k đi quan trọng lồn
 
Top