Bề Đề Nhật Báo Éo bít đặt tên gì cho tòa án

ĐCM. Tòa án đc xem là 1 yếu tố trong tam quyền phân lập, nhưng tòa án ở đây như thằng hề. Éo quan tâm việc gì, chỉ quan tâm có mỗi cái tên, đã vậy còn éo nghĩ ra đc tên cho chính mình. Ngu và trơ trẽn đến thế là cùng
 
ĐCM. Tòa án đc xem là 1 yếu tố trong tam quyền phân lập, nhưng tòa án ở đây như thằng hề. Éo quan tâm việc gì, chỉ quan tâm có mỗi cái tên, đã vậy còn éo nghĩ ra đc tên cho chính mình. Ngu và trơ trẽn đến thế là cùng
Cách cải cách ít động chạm nhất là đổi tên mà. Mà mấy t suốt ngày bô bô tam quyền phân lập trong khi éo hiểu gì thì còn ngu và trơ trẽn hơn.
 

Sâu thêm chút nữa

Top