Live Chức tả đô đốc thời Lê trung hưng

chính ủy Mạnh Mượt

Phó thường dân
Cụ thượng tổ nhà tao đi theo vua Lê đánh giặc, dc phong chức này tước Bình quận công,hàm chánh nhị phẩm.Tao tra ra phải ngang tư lệnh một quân khu.Vậy nên tao là con cháu quý tộc chứ ko phải bần nông,nên ae có thớt chonhs trị cứ mạnh dạn tag, ko sợ ban
 
Top