Lenh Ho Dai Ca
Điểm tín nhiệm
1,613

Tin nhắn hồ sơ Các bài đăng Thông tin

 • Tiền ăn thì không có, sách cũ đọc chưa hết cứ phải dốc túi lên mà mua sách mới, sợ rồi bữa sau nó không xuất bản nữa. Đã bỏ lỡ cuối Thế giới như là Ý chí và Biểu tượng Arthur Schopenhauer. Đúng là vòng luẩn quẩn của mấy con mọt sách

  Tứ Thư
  Sách của NXB Hội Nhà Văn. Bìa cứng.
  Bản dịch rất trôi chảy và dễ hiểu, dễ đọc.
  500k + ship./
  z4142212374472_2d7e939a9a1adecbf9ceb9aeed3c7830.jpg
  z4142212415890_cc84e246308348f351149a7c60687c53.jpg
 • đợi tí tml.....
 • đợi tí tml.....
Top